Page 2 - Deksan_Katalog_2016
P. 2
D

Bilya Yataklı Dönerler / Turntable Ball Bearings /
E

K
Teknik Bilgiler / Technical Information /
.
0
Kullanım Alanları: Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri, 0-360o eksenel dönmeyi gerektiren, bir çok farklı amaca yönelik alanlarda kullanılmaktadır. 
Genellikle kullanım alanları; çeşitli tarım römork ve makinaları, tarıma yönelik otomatik sulama makinaları, küçük tonajlı araçüstü; vinçler ve merdiven- 8
ler. Hava alanı bagaj taşıma trolleyleri, özellikle 0-360o eksenel dönüşü gerektiren, yardımcı ve ana ekipmanların ihtiyaç duyduğu her türlü uygulama- 
larda kullanılmaktadır. Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri, sadece dingil yüküne değil ayrı zamanda radyal yükü ve moment yüküne de destekler. 
Diğer uygulamalarda ise dönerler çoğunlukla dingil yüküne yoğunlaşır. Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri’nin, D Serisi grubunda yer alan; çap 300 
- 500 mm arasındaki dönerler, aracın 25 Km/h hızı ve 500-1000 Kg yük kapasiteli römorklar için uygundur. Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri’nin, KSN 
Serisi grubunda yer alan; çap 600-1100 mm arasındaki dönerler ise 40 km/h hıza sahip tarım araçları için uygundur.
Ölçü tablosunda verilen değerler, aracınızın yük taşıma kapasitesi - hız sınır değerleri en fazla 25 km/h için uygundur.


UYARI!
• Kullanmakta olduğunuz araç 25 km/h hızdan, 40 km/h hıza kadar yükseltilmesi halinde araçın yük kapasitesi mutlaka azaltılmalıdır. 
• 25 km/h den daha az hızda hareket edecek olan araçlar için yük kapasitesi arttırılabilir.
• Bu gibi özel durumlar için lütfen teknik destek birimimiz ile bağlantı kurunuz.

Tedarik Şartları: Deksan dost dönerleri montaj aşamasına kadar korumaya yeterli olan, pas önleyici boya ile korunmaktadır. Dost dönerleri 
(Rulmanları) fabrikada ön yağlaması yapılarak tam sıra bilyalar dizilmiş olarak ve çevrede eşit aralıklarla dört adet gresörlük takılı olarak teslim edilir. 
Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri’ (rulmanları) ilgili aracınızın şase montaj vida delikleri deliksiz olarak temin edilir. Fabrikamiz tarafından, aracınızın 
şasesine montaj yapılacak deliklerin önceden belirlenmesi, sipariş edilen döner miktarının yeterli sayıda olması gereklidir.

Montaj: Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri ( Rulmanları ), montajında önerilen civata türü ile şase (Beşik) üzerine uygulamada işleminin doğru olması 
için monte edilecek ana gövde (Şase-Beşik) yüzeyi düzgün ve sağlam olmalı, montaj sonucu esneme olmamalıdır. Dikkat edilecek husus şase (Beşik) 
yüzeyinin en az % 50 sine destek veriyor olmalı.

Beşik yüzeyinin en az % 50 kısmına, döner yüzeyinin basması gerekir ve dönerin bağlantı gövdesine, aks hareketine uygun eşit
olarak (Simetrik) dağılımıdır. Civata delikleri bilya doldurma tapasına yakın olmamalıdır.
Dönerler, şase-beşik üzerine civata ile montajlanmalı, asla hiç bir kaynak türü kullanılmamalıdır. Döner bağlantı civataları 8.8 kalite 
değerinde kullanılmalıdır.
Döner tipine göre civata sayıları tabloda belirtilmiştir.
Radyal yükü eşit yönde hafifletmek için şase üzerine (şemada görüldüğü gibi) 4 adet takoz kaynatılmalıdır.
Montaj işleminden önce, dönerin ömrünü uzatmak ve hareketi kolaylaştırmak için mutlaka dönerlerde yer alan gresörlükler 
aracılığıyla bilyaların yağlanması gerekir.

Bakım: Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri’nin rulman yağı düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
Çalışma şartları dikkate alınarak en az ayda 1 defa dönerin genel kontrolü yapılmalıdır.
Her yağlama işlemi (Gres yağı) gresörlükler yoluyla pompalanarak döner alt üst boşluklarından görülene kadar devam edilmelidir. 
Yağ pompalama esnasında döneri aynı yönde döndürmek yağlanmayı eşit dağıtacaktır. Kullanılacak yağ lidyum tipi gres yağıdır. 
Bağlantı civatalarının sıkılık (Sabitlenmesi) kontrolü kullanıma bağlı olarak zaman zaman kontrol edilmelidir. Sıkma torku tablo 

değerine uygun olmalıdır.
Ölçü tablosunda verilen değerler avrupa yol araçları ve konvansiyonel yükleme şartları için geçerlidir.2
www.deksan.com.tr


   1   2   3   4   5